Imatges sessió inaugural setembre 2015

Sessió inaugural curs 2015-16