Crònica 15 de novembre 2017

L’ENERGIA I EL CANVI CLIMÀTIC. DOS PROBLEMES PEL SEGLE XXI

Lluís Prat

Josep Fatjó
Les principals fonts d’energia són, majoritàriament, d’origen fòssil. Això està provocant un canvi climàtic important a través de l’efecte hivernacle. Cap dels acords a nivell mundial ha aconseguit, de moment, frenar-ho.
L’energia és benestar. Avui sense energia la civilització es col·lapsaria. A Espanya el consum energètic augmenta, sobretot, a partir dels anys noranta del segle passat i decau cap el 2007 degut a la crisi. Segons el PIB, Espanya es troba, aproximadament, a la meitat del consum mundial.
Origen de l’energia. Primer va ser la fusta i després el carbó i el petroli. Més endavant l’energia nuclear i les energies renovables van agafar un paper important. El 33% de l’energia surt del petroli. El 24% del gas. El 30% del carbó. El 4% és nuclear i el 7% hidràulica. Les tres primeres són d’origen fòssil i són les causants del canvi climàtic. També s’ha de dir que són uns recursos limitats.
Canvi climàtic. La temperatura ha canviat molt en els últims 800.000 anys. Fa 20.000 anys Europa estava coberta de gel. Després va augmentar la temperatura i es va produir el desglaç. A continuació es va estabilitzar i avui està pujant considerablement. Quins factors afecten el clima? Els canvis orbitals, els volcans, l’activitat solar, els meteorits i l’efecte hivernacle. Aquest, està produït per un augment de vapor d’aigua i CO2 en les capes altes de l’atmosfera produint un augment de la temperatura.
Amb la Revolució Industrial, el CO2 va augmentar considerablement i la temperatura de la terra va pujar produint el desglaç del Pol Nord, la reducció dels glaciars i efectes meteorològics extrems. També ha augmentat el nivell del mar. Tot plegat produeix la desertització de moltes zones i la floració anticipada de les plantes. També té un impacte sobre els animals i, sobretot, en la salut humana.
Energies alternatives. No produeixen CO2. L’energia nuclear pot ser de Fissió (divisió dels àtoms. És radioactiva) i de Fusió que és la que es produeix a l’interior del sol. El greu problema d’aquestes energies són els residus radioactius que es generen. Com es poden guardar? L’energia solar és la més important de les energies renovables: pot ser Fotovoltaica o Tèrmica. La primera produeix electricitat i la segona escalfa l’aigua. Ambdues es poden utilitzar pels fars marins, per habitatges i també per les “hortes solars”. És inesgotable i neta. L’energia eòlica és la que s’obté amb el vent i ja s’utilitzava en temps antics (molins de vent, vaixells, etc.) El problema és, fonamentalment, paisatgístic i que no sempre bufa el vent. L’energia hidràulica també és neta i també pot afectar el paisatge, però és de les més utilitzades. Avui s’han creat altres tipus d’energia: de Biomassa, Geotèrmica i l’energia dels mars. Aquesta última no està, encara, prou desenvolupada. Un dels greus problemes de contaminació són els cotxes. S’està imposant cada vegada més el cotxe híbrid i elèctric.
Acords mundials sobre Canvi Climàtic. Sota l’auspici de les Nacions Unides s’han fet diverses cimeres mundials. Kyoto (1997) només va involucrar països desenvolupats i es va arribar a l’acord de reduir un 5% l’emissió de gasos. Molts països no ho van complir. París (2015) va involucrar tots els països i es va dotar un “fons verd” de 100.000 milions de dòlars per canviar el tipus d’energia contaminant. La Xina lidera l’emissió de CO2 amb un 30% i Estats Units un 15%.
El negoci del preu de l’energia. A Espanya es paga un 30% més cara del que realment costa. Això suposa un enriquiment de les empreses. La legislació ho permet. Molts polítics (antics governats) han estat fitxats per aquestes empreses per tal que pressionin al seu favor (portes giratòries).

Conferència molt didàctica que ens ha deixat clar l’estat actual de les energies i les conseqüències mediambientals que generen.