Crònica sessió 22 de gener 2020

 

Dimecres,  22  de  gener  de  2020

MIGUEL  PAJARES  ALONSO

Doctor en  Antropologia  Social  per  la  Universitat  de  Barcelona.  Membre  investigador  del Grup  de  Recerca  sobre  Exclusió  i  Control  Social,  adscrit  al  Departament  d’  Antropologia Social  de  la  Facultat  de  Geografia  i  Història  de  la  Universitat  de  Barcelona. President  de  la  Comissió  Catalana  d’Ajut  al  Refugiat.  També  fou  un  dels  responsables de  SOS  Racisme  entre  1991  i  1996 , i  va ser  responsable,  a Catalunya,  dels  CITE (Centres  d’Informació  per  a  Treballadors  Estrangers)  entre  1996  i  2000.  Fou  assessor  extern  del  Comitè  Econòmic  i  Social  Europeu  entre  2000  y  2012.
És autor  de  llibres  d’assaig i de nombrosos  articles  publicats  en  revistes  especialitzades i ha col·laborat  en  mitjans  de  comunicació.  S’ha  centrat  en  temes  com  la immigració,  l’asil, els  drets  humans  i  la  lluita  contra  el  racisme.  Destacar:  La  inmigración  en  España  (1998), Inmigración  y  ciudadanía  en  Europa  (2000) , La  integración  ciudadana,  una  perspectiva para  la  inmigración  (2005) , Inmigrantes  del  Este  (2007).  Coautor  de  La  discriminación racial  (2003) , Inmigración  y  sindicatos  en  Europa  (2012).  També  entre  2007 i  2010 fou  autor  del  Informe  Anual  Inmigración  y  Mercado  de  Trabajo,  publicat  per  l’Observatorio  Permanente  de  la  Inmigración.

 

MIGRACIONS  FUTURES:  REFUGIATS  CLIMÀTICS

Malgrat els  acords  climàtics  adoptats,  hi  ha  un  cert  consens  científic  que,  sense  un  canvi  dràstic en  les  polítiques  climàtiques,  estem  abocats  a  un  escalfament  de  4 ºC en  aquest  segle, el  que  comportarà  la  destrucció  de  gran  nombre  d’hàbitats  i  els  corresponents  desplaçaments de  població.  Ara,  uns  20  milions  de  persones es  desplacen cada  any  per desastres  mediambientals  sobtats  ( tempestes, inundacions, etc.)  al  que  hi  ha   d’ afegir  els desplaçats  silenciosos,  els  que  van  deixant  les  zones  rurals  perquè  mor  llur  hàbitat  per  les  sequeres  i  la  desertificació.
Sabem que  actualment  uns  60  milions  de  persones  a  l’any  deixen  les  seves  zones  rurals  per anar  cap  a  les  urbanes.  Però  aquestes  ciutats  que  ara  reben  molta  població  començaran a  expulsar-la  quan  la  vida  resulti  més  difícil  per  impactes  com  la  calor,  la manca d’aigua  potable  i, sobre  tot,  la  pujada  del  nivell  del  mar.  Dues  terceres  parts  de les  ciutats  de  més  de  5  milions  d’habitants  estan  ubicades  en  zones  costaneres  de  baixa  elevació.

 

MIGRACIONS FUTURES: REFUGIATS CLIMÀTICS

Miquel Pajares Alonso

Josep Fatjó
Sense un canvi dràstic en les polítiques mediambientals, estem abocats a un escalfament de 4ºC en aquest segle. Actualment hi ha uns seixanta milions de persones cada any que deixen les zones rurals per anar a les zones urbanes.
El canvi climàtic és una evidència científica malgrat aquells que ho neguen perquè no els interessa veure-ho per tal de defensar interessos particulars de grans empreses energètiques, petrolieres i altres.
La pèrdua d’hàbitats provoca les migracions.  Al llarg d’onze mil anys, la temperatura de la terra no ha augmentat tant com ho ha fet des de l’era industrial fins ara: 1ºC. Alguns països han avançat en la prevenció d’aquest augment de la temperatura, però no és suficient.
Les sequeres augmenten, així com les pluges torrencials que es produeixen, moltes vegades, en les zones on abans no plovia. Les sequeres s’han doblat en qüestió d’uns deu anys i això ha provocat una gran pèrdua de conreus i, per tant, han augmentat les migracions.
A l’Àfrica, a la zona del Sahel (regió constituïda per la sabana o zona arbustiva tropical i subtropical), el desert del Sahara l’està envaint. Aquest avança 1 metre al dia. Això està provocant una gran migració en el països que formen aquesta regió cap a d’altres més al sud. Els principals afectats són els habitants que es dediquen a la ramaderia. Pel que fa al mar—especialment en aquells països tropicals que en tenen—pot arribar a pujar fins a quatre metres en els casos més extrems.
Dos terços de les reserves de combustible fòssil s’haurien de quedar en el subsòl i no ser explotades, però les petrolieres segueixen fent prospeccions arreu del planeta.
L’IDMC (Internal Displacement Monitoring Centre), amb seu a Suïssa, és el centre de control que dona les dades oficials, a nivell mundial, sobre els desplaçaments interns i informa de les decisions polítiques i operacionals que milloren la vida dels milions de persones que viuen en desplaçament intern o en risc de desplaçar-se en el futur. Aquest organisme ha quantificat que es produeixen 20 milions de desplaçaments anuals deguts als efectes mediambientals. En alguns casos, però, alguns d’aquests desplaçats retornen al seu hàbitat per tal de reconstruir-lo, però no sempre és així perquè aquests desplaçats —que s’anomenen desplaçats per fenòmens de generació lenta— són desplaçats permanents perquè les sequeres també ho són. És per això que seixanta milions de persones a l’any emigren de les zones rurals als suburbis de les grans ciutats. Aquestes són les migracions internes. En el cas del Sahel, el 9% de la població ha d’emigrar cap al sud als països del golf de Guinea. Aquestes són les migracions externes.
Pel que fa al corn d’Àfrica, el Sudan i Somàlia són els països que tenen més emigració. Etiòpia no tant. Molta part d’aquesta migració marxa a la península aràbiga.
A Àsia, els països que tenen més migració interna són Afganistan, Pakistan i l’Índia. Allà, l’explotació dels aqüífers és important. Tenen la sort, de moment, que els rius que baixen de l’Himàlaia són molt cabalosos, però degut al gran retrocés de les geleres, això té una durada limitada. I pel que fa al sud-est asiàtic, Bangla Desh, Vietnam i Filipines són els països més afectats pel canvi climàtic.
La única solució a aquest greu problema és arribar a acords vinculants a través de l’ONU i reconèixer, oficialment, els refugiats climàtics perquè són la conseqüència d’una mala gestió política mediambiental a nivell mundial.

Conferència molt interessant que dona peu a una profunda reflexió.