Full Àngel Messeguer

 copy-aulalogo1-e1381699377576.jpg

                                                                          Dimecres 17 d’abril de 2013
ÀNGEL MESSEGUER

Nascut a Mèxic el 1946. Llicenciat i Doctor en Ciències Químiques, Científic Titular del CSIC (1975), estada a la Universitat de Cornell (1978-1979). És Cap del Grup de Química Bioorgànica des del 1990 i està adscrit a l’Institut de Química Avançada de Catalunya del qual també ha estat Director. També secretari i tresorer de la Secció de Química de la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques, assessor de Química del TERMCAT, membre de l’Institut d’Estudis Catalans, etc. Ha publicat més de 180 articles científics, és coinventor de 24 patents i ha dirigit 23 Tesis Doctorals.

Els seus interessos d’investigació se centren principalment en els compostos bioactius i darrerament en l’aplicació de la moderna metodologia de Química Mèdica dirigida cap a la identificació de hits rellevants davant de dianes farmacèutiques i la seva optimització estructural per convertir-los en candidats a fàrmacs. Un dels productes descoberts al seu laboratori es troba en fase d’explotació en l’àrea cosmètica i en fase 2 d’assaigs clínics per al tractament del càncer. 

HI HAURÀ QUÍMICA ENTRE NOSALTRES?

Aquesta xerrada buscarà mostrar cares positives i beneficioses de la química per a la societat. En concret es centrarà en la química mèdica, especialitat que mira d’aprofitar tots els avenços de la medicina, la biologia i la pròpia química per dissenyar, preparar i posar a l’abast medicaments que puguin ajudar a combatre malalties que no han trobat una solució definitiva fins ara.

A més d’una introducció general per posar sobre la taula els problemes actuals en el descobriment de fàrmacs, es posarà èmfasi en dos casos extrets de la pròpia experiència. Un d’ells fa referència a l’anomenat estrès oxidatiu, les conseqüències que té sobre la salut i les maneres que hi ha per combatre-les. Es comentarà el descobriment d’un producte antioxidant que s’està assajant en l’àrea del càncer i que pot trobar altres aplicacions en la protecció de lesions del sistema nerviós.

El segon exemple versarà sobre l’aplicació d’una tecnologia ben moderna, la química combinatòria, per identificar productes que es mostrin efectius en l’àmbit farmacèutic. Es destacarà el cas de molècules que s’han posat a punt per inhibir un procés molt important i regulat del nostre organisme: la mort programada de certes cèl·lules i com protegir aquelles que no volem que desapareguin, com ara les que constitueixen òrgans per a transplantament.