Crònica sessió 17 abril 2013

CONEIXENT EL NOSTRE COS MILLORAREM LA NOSTRA IMATGE

Montserrat Anglada

Josep Fatjó
Si coneixem els mecanismes fisiològics del nostre cos, segurament podrem evitar alguns problemes de salut i, al mateix temps, millorar la nostra imatge.
Hem de conèixer el nostre cos, però també com canvia amb el pas del temps. Per exemple, la pell es deteriora i s’arruga i pateix una atròfia degut a una disminució de les seves fibres elàstiques i a la deshidratació. També, amb el temps, es produeixen trastorns de la pigmentació i apareixen taques a la pell i canes als cabells. Per tal de prevenir aquestes alteracions, el millor remei és mantenir una bona hidratació (beure molta aigua) i protegir-se del sol.
La talla canvia degut a una alteració del pes per pèrdua d’aigua i de massa muscular i també les proporcions del cos. La talla pot arribar a disminuir fins a 10 cm i és que a la columna vertebral, els discos intervertebrals perden aigua i fan minvar l’alçada de la persona. Serà bo, doncs, fer alguns exercicis que poden resultar molt beneficiosos i que són de fàcil realització sempre que no produeixin dolor i també evitar flexions brusques i mantenir la columna tan recte com puguem. Les modificacions osteoarticulars es poden produir degut a una disminució del calci (descalcificació) i a l’artrosi produïda per un deteriorament dels cartílags articulars. Per prevenir-ho, és aconsellable menjar aliments rics en calci, fer una activitat física diària, mantenir postures correctes i evitar el sobrepès i les caigudes.
En tot allò que es refereix a l’alimentació i nutrició, cal saber com funciona l’aparell digestiu i cal tenir cura, especialment, de la boca perquè si aquesta no està ben cuidada (càries, manca de peces, etc.,) la masticació no es farà bé i per tant els aliments no es podran digerir correctament. La piràmide d’aliments, prou coneguda per tothom, ens mostra quins són els més beneficiosos i els que hem de consumir amb més o menys freqüència. Verdures, llegums, fruites i hortalisses, els hem de tenir cada dia a la taula, en canvi aquells més rics en greixos i proteïnes animals, els hem d’evitar al màxim i consumir-los només un o dos cops a la setmana, és a dir, hem d’aprofitar al màxim allò que anomenem la dieta Mediterrània així com mantenir un horari a l’hora de fer els àpats i evitar el sedentarisme.
Pel que fa al sistema cardiocirculatori, hem de saber que el cor (que és un múscul molt potent i que funciona les vint-i-quatre hores del dia) només s’alimenta a través de les artèries coronàries que són força petites i que aquestes es poden obturar fàcilment produint-se l’arteriosclerosi  i que la sang està formada pel plasma i per les cèl·lules sanguínies (glòbuls vermells) i que la disminució d’aquestes cèl·lules, poden produir una anèmia. Aquesta es pot prevenir amb una alimentació adequada. També l’alteració de la pressió arterial va en funció del diàmetre de les artèries i del volum de sang que hi circula. Si les artèries estan ocupades per plaques d’ateroma, la sang té més dificultat per circular-hi i la pressió augmenta fins i tot es pot arribar a obstruir el pas de la sang. La prevenció d’alteracions en el sistema cardiocirculatori, es farà a base d’evitar hàbits tòxics com el tabac, fer exercici físic diari i, evidentment, portant una dieta equilibrada i cardiosaludable.
Finalment i per entendre el cos com una globalitat, cal tenir cura de la salut mental procurant dur a terme activitats lúdiques i intel·lectuals que ens mantinguin en un estat d’activitat constant. Hem de donar vida als anys.