Crònica 29 de maig 2013

LES CLASSES SOCIALS AL TOMBANT DEL SEGLE XXI

Marina Subirats

Josep Fatjó
La presentació de l’estudi sobre les classes socials es refereix principalment a la gran Àrea Metropolitana de Barcelona (entre Mataró i Vilanova i la Geltrú) i abraça de 1985 al 2006.
Hi ha una sèrie de factors positius que cal tenir present abans de fer l’estudi de les diferents classes socials dins del període estudiat. Existeix un clar augment de la immigració: hi ha més persones i, per tant, un creixement de la població. Ja en el segle XXI aquesta immigració és, principalment, africana, però també d’altres països de l’est europeu i d’Amèrica llatina.
Una gran part de la població ja té cotxe i la facilitat de desplaçament que això comporta, fa que es vagi perdent el concepte de “viure al centre”, és a dir d’haver de viure a la ciutat. Així mateix, es facilita tot allò que es refereix a les compres, oci i al fet de fer vida al barri. La gent pot sortir “de cap de setmana”. En general, els desplaçaments es veuen facilitats per aquest fet.
En els anys 90 hi havia feina i per tant es tenia un poder adquisitiu important cosa que va fer que disminuïssin molt les desigualtats socials degut a una major igualtat econòmica. Les condicions de vida milloraven i l’accés a l’educació era més assequible a tothom, els pisos eren més grans i amb més equipaments i tot plegat va fer que s’entrés en plena societat de consum. També va baixar l’índex de natalitat (menys de tres fills) i es va anar perdent, progressivament, la relació familiar per passar a una relació més social amb l’increment de les xarxes d’amics. També s’inicia un període amb més llibertat, canvien les relacions de parella  i les dones treballen més a fora de casa i, per diferents motius, es produeixen més divorcis.
Els percentatges de les diferents classes socials són, aproximadament, aquestes: 41% classe mitjana, 58% classe treballadora i 1% classe alta.
Classe Alta: Abans era la burgesia, amb grans famílies i grans empreses. Se sabia qui eren i portaven una vida social destacada: anaven al Liceu, feien grans viatges i les seves cases eren mansions. Tot i que cercaven la riquesa, participaven en la millora del seu entorn. Actualment, aquesta classe alta pot provenir de persones que han pujat del no res a través de l’ascens empresarial, però no se sap qui són, estan desvinculades del país, són individualistes i poden tenir negocis arreu del món aconseguint grans fortunes, més que amb els negocis, dedicant-se a les finances i poden tenir els seus beneficis en paradisos fiscals. Són els principals provocadors d’aquesta crisi i són incontrolables.
Classe Mitjana: Hi ha tres grups. 1. (5%) Empresaris que han invertit els seus beneficis en el totxo. Viuen fora de Barcelona, en torres i viatgen. Acostumen a ser conservadors i voten, majoritàriament, el PP, però també a Convergència. 2. (30%) Assalariats amb alts estudis, sous alts, viuen en pisos, tenen pocs fills, amb estudis, no els hi manca res i quan s’han trobat sense feina han anat a viure amb els pares i solen ser els “indignats” d’ara. 3. (6%) Autònoms que tenen petits negocis o comerços amb pocs o cap assalariat, treballen moltes hores, no estan associats i no protesten, però al baixar el consum, molts han de tancar els negocis.
Classe Treballadora: 1. Jubilats (26%) són els que tenen menys ingressos, però tenen la casa pagada o paguen lloguers baixos. Abans eren pobres i ara s’acontenten amb poca cosa. No estan descontents perquè al venir d’una vida precària, ara tenen pis, pensió i veuen que tot ha millorat. Acullen els fills i avalen els seus pisos. Ells mateixos s’espavilen i no solen demanar ajuda als fills. 2. No jubilats amb més de 40 anys que viuen millor que quan eren joves i no tenen ganes de protestar ni de lluitar. El 30% han invertit en comprar un pis. 3. Immigrants que representen (2006) el 8% són professionals i han invertit molt en comprar un pis. Tenen un nivell d’estudis relativament alt, col·laboren en les feines de la llar i són conservadors a l’hora de votar. Es senten acollits i agrupats dins la seva religió i acostumen a viure vàries persones en un mateix pis.
Es considera que tots els grups estan caient en greus dificultats, però més especialment la classe treballadora.