Memoria 2012

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2012

 

Primer semestre 2012

Seguint la tònica habitual, entre el 18 de gener i el 20 de juny l’Aula va efectuar 12 sessions acadèmiques i dues visites a equipaments culturals. La sessió de cloenda va estar dedicada a “La situació actual del vi a Catalunya”, que va donar pas a una degustació de vins al pati del MAC, tot i que el darrer comiat del curs va ser amb el sopar que tot seguit es va fer al Restaurant El Vell Roure.

Les dues sortides culturals es van fer el 21 de febrer a la tarda, amb la visita al temple de la Sagrada Família, i el 15 de maig, amb la visita de tot el dia a la Ruta de l’exili (Argelers, Cotlliure i Maternitat d’Elna), guiada per Assumpta Montellà.

Entre el 28 de febrer i el 20 de març també es van programar les 4 sessions del Monogràfic 2012, en aquesta edició dedicat a “Història de Catalunya (1875-1936)”, impartides per l’historiador Josep Lluís Martín Berbois. Hi van haver 44 inscrits.

En aquest període vam comptar amb 161 associats (100 dones i 61 homes), amb un índex d’assistència mitjana del 49,6 % en les sessions i del 35,4% en les visites.

Primer trimestre del curs 2012-2013

L’Aula va obrir el nou curs el 3 d’octubre, amb representants de l’Ajuntament, i amb la conferència “Les tradicions, signes d’identitat d’un país” de l’historiador Antoni Dalmau.

El programa trimestral va constar de 6 conferències fins al 12 de desembre i una visita de jornada completa a la Cooperativa La Fageda i la zona volcànica d’Olot, efectuada el 23 d’octubre. Com activitat especial, fora de programa, el 19 de desembre es va organitzar la trobada “L’Aula en concert”, amb l’actuació de la Coral Camins i el pianista i cantant Jordi Romero.

En aquest curs es continua comptant amb 161 associats (102 dones i 59 homes), amb un índex d’assistència mitjana del 48,4 % en les sessions, i del 33,5 % en la visita.

Sobre continguts i conferenciants

Les 18 conferències impartides durant el 2012 han tractat de temes de ciències socials (10), belles arts (2), ciències pures (1), medi ambient (1), música (1), tècniques (1) i lletres (1). Han estat a càrrec de catedràtics d’universitat (4), professors d’universitat (6) i professionals (7)

Quotes dels associats

En els dos cursos compresos al 2012, la quota s’ha mantingut en 55 euros, que inclou totes les conferències i una part de les entrades a les visites culturals. La participació en el Monogràfic 2012 ha tingut una quota de 10 euros per als associats i va estar oberta a no associats al preu de 20 euros.

Suports externs

L’Ajuntament, a través de la Regidoria de Cultura, ens ha continuat facilitant que tinguem el domicili social a l’Ateneu i que disposem de la Sala d’actes del MAC per celebrar les sessions acadèmiques, amb el consegüent estalvi en infraestructures i suport tècnic.

Hem comptat amb l’assessorament tècnic d’AFOPA i de la UAB, i amb els intercanvis amb altres Aules, tot i que ens hem organitzat i programat amb plena independència de criteris. Un any més ens hem autofinançat, sense cap aportació externa.

Pla d’activitats 2013

La programació del primer semestre 2013 ja està definida al programa en vigor i consta de 12 conferències i 2 visites culturals (tarda a Can Framis-Fundació Vila Casas i tot un dia a la Ruta de Josep Pla, de Palafrugell a Calella) La sessió de cloenda es farà el 26 de juny, amb una conferència teatralitzada, seguida d’un piscolabis al pati del MAC, a més d’organitzar un nou sopar per als associats i simpatitzants.

Igual que l’any anterior, també s’ha organitzat el cicle de conferències Monogràfic 2013, dedicat en aquesta ocasió a la “Història del Pop-rock (1950-1990)”, amb quatre sessions impartides pel musicòleg Frederic Sesé.

La previsió inicial per al primer trimestre del curs 2013-2014 és continuar amb les conferències de freqüència quinzenal i la visita cultural trimestral, que en la propera tardor es preveu que sigui de jornada sencera.

Canvis en la Junta Directiva

En l’assemblea del 8 de març de 2012 es va procedir a la renovació del 54,5% de la Junta directiva, resultant reelegits en el seu càrrec: la Vicepresidenta, Àngela Miquel Anglerill; el Secretari, Josep Grifoll Guasch, i els Vocals, Josep Maria Riera Gassiot i Rosa Maria Soler Casamiquela, i amb la incorporació dels dos nous vocals, Jordi Mena i Casamort i Agustí Jiménez i Bakirdjis. Per haver d’atendre altres compromisos personals, el setembre 2012 el Vocal Agustí Jiménez i Bakirdjis va presentar la dimissió del seu càrrec.

Amb el propòsit de sotmetre a renovació la resta de la Junta directiva, del 13 al 28 de febrer de 2013 va quedar oberta la presentació de candidatures a la renovació de la Presidència, la Tresoreria i 4 Vocalies (incloent-hi la vacant deguda a la dimissió d’Agustí Jiménez Bakirdjis)

Expirat el termini, només s’ha rebut la candidatura de Josep Fatjó i Gené com a vocal, mentre que els membres cessants han expressat la voluntat de presentar-se a la reelecció. Així, es presenta a la votació de l’Assemblea la següent candidatura:

Presidència:
Isidre Grau Antolí
Tresoreria:
Josep Roca Sauló
Vocals:
José Manuel Díez Merino
Lluís Grau Pujol
Frederic Solàs Roca
Josep Fatjó Gené

Proposta de modificació dels períodes de mandat

Per tal de donar més consistència al treball de la Junta directiva i una major agilitat en les assemblees, es proposa la modificació de l’article 15.1 dels Estatuts de l’Associació, de manera que passi a ser: “Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits”.

Alhora es proposa que aquest acord serà vàlid des del moment de la seva aprovació i, per tant, s’aplicarà als membres de la Junta que siguin elegits en aquesta Assemblea General, així com als que foren elegits en l’Assemblea General del 2012.