Memòria 2010

 22 de febrer de 2011

 MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2010

 

Primer semestre 2010
L’Aula va fer la sessió inaugural el 20 de gener, amb representants de l’Ajuntament, la UAB i AFOPA, i amb la conferència del Dr. Gabriel Ferraté, exrector de la UPC i de la UOC. La sessió de cloenda va ser el 30 de juny, amb l’actuació de Ramon Sauló i un piscolabis final.

El conjunt del programa va constar de 9 conferències i de 3 visites a equipaments culturals (MAC, Museu de Sant Cugat i Museu de la Tècnica de Terrassa)

Vam comptar amb 138 associats (81 dones i 57 homes), amb un índex d’assistència mitjana del 57,9 % en les sessions i del 36 % en les visites.

 Primer trimestre del curs 2010-2011
L’Aula va inaugurar el nou curs el 28 de setembre, amb representants de l’Ajuntament i la UAB, i amb la conferència del Dr. Ramon Pascual, president de la Comissió Executiva del Sincrotró Alba, “Alba, una font de llum de sincrotró de tercera generació”.

El programa trimestral ha constat de 6 conferències i una visita cultural (Seu d’Ègara, esglésies romàniques de Terrassa)

En aquest curs comptem amb 155 associats (95 dones i 60 homes), amb un índex d’assistència mitjana del 57,2 % en les sessions, i del 27,1 % en la visita.

Sobre continguts i conferenciants
Les 15 conferències impartides durant el 2010 han correspost a: ciències socials (3), belles arts (3), Ciències pures (2), medi ambient (2), música (2), tècniques (2) i lletres (1). Han estat a càrrec de catedràtics d’universitat (5), professors d’universitat (8) i professionals (2)

En el qüestionari sobre preferències temàtiques (març 2010), els associats van destacar en els 10 primers llocs: història, art, literatura, música, creixement personal, medi ambient, medicina, economia, cinema i societat.

Quotes dels associats
Per al primer semestre de 2010, la quota dels associats va ser de 40 euros. Per a tot el curs 2010-2011, la quota és de 55 euros, que comprèn totes les conferències i les visites culturals.

Suports externs
L’Ajuntament, a través de la Regidoria de Cultura, ens ha facilitat que tinguem el domicili social a l’Ateneu i que disposem de la Sala d’actes del MAC per celebrar les sessions acadèmiques.

Hem comptat amb l’assessorament tècnic d’AFOPA i de la UAB, i amb els intercanvis amb altres Aules, tot i que ens hem organitzat amb plena independència.

L’única subvenció rebuda és de 2.000 euros per part de l’Obra Social de la Caixa, per tal de contribuir a la posada en marxa de les activitats i amb caràcter excepcional.

Pla d’activitats 2011
La programació del primer semestre 2011 ja està definida al programa en vigor i consta de 11 conferències i 2 visites culturals (Agrupació Astronòmica de Sabadell i Museu de Ca n’Oliver), més la sessió de cloenda prevista per al 22 de juny.

La previsió inicial per al primer trimestre del curs 2011-2012 és continuar amb les dues conferències mensuals i la visita cultural trimestral, però estan en estudi possibles activitats complementàries (cicles monogràfics, fòrums…), segons els suggeriments dels associats.

 La Junta Directiva
Les persones i càrrecs que han constituït la Junta inicial, i que ara es presenten a ratificació de la primera Assemblea General, són:

President:                   Isidre Grau Antolí
Vicepresidenta:          Àngela Miquel Anglerill
Secretari:                   Josep Grifoll Guasch
Tresorer:                   Josep Roca Sauló
Vocals:                      José Manuel Díez, Lluís Grau Pujol, Josep Maria Riera Gassiot,
Francesc Roset de la Iglesia,  Jaume Sarramona López,
Frederic Solàs Roca,  Rosa Maria Soler Casamiquela

 

Mòbil: 676.198644   aula.cerdanyola@gmail.com   www.aulacerdanyola.tk